Thường Tín: Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính (12:25 07/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, UBND huyện Thường Tín có Văn bản số 332/UBND-VP về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, huyện yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), cổng dịch vụ công của Thành phố (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp. Đối với các TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng dịch vụ công Thành phố: Hướng dẫn công dân thực hiện tiếp nhận trực tuyến; không thực hiện tiếp nhận trực tiếp tại đơn vị.
 
Đối với các TTHC chưa thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phải tiếp nhận trực tiếp: Chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ hướng dẫn, phân luồng công dân đến giao dịch, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa theo từng đợt, đảm bảo tại bộ phận Một cửa không quá 10 người (kể cả CB, CC làm việc tại Bộ phận); Xây dựng các kênh thông tin: số điện thoại đường dây nóng; Đài truyền thanh; sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Viber,...) hoặc các công cụ khác phù họp với quy định để công dân đặt lịch hoặc xếp số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ và hẹn thời gian tiếp nhận, trả kết quả.
 
Phân công cán bộ (công an, ban ngành đoàn thể xã...) trực đảm bảo an ninh, trật tự tại Bộ phận Một cửa, đặc biệt tại khu vực công dân chờ đến lượt, phải duy trì khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cá nhân với nhau và không quá 10 người tại khu vực chờ. Đối với các TTHC mà trong quy định không yêu cầu công dân phải trực tiếp đến nộp hồ sơ trục tiếp hoặc nhận kết quả trực tiếp thì thực hiện hướng dẫn và khuyến khích công dân gửi hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính công ích. Những hồ sơ có kết quả, từ 01/4/2020, chủ động liên hệ với công dân, xác định địa chỉ và thực hiện việc trả kểt quả qua đường bưu điện hoặc cử cán bộ công chức hỗ trợ trả kết quả tại nhà.
 
UBND các xã, thị trấn đảm bảo việc duy trì liên tục thiết bị họp trực tuyến tại các điểm cầu xã, phối hợp phục vụ họp trực tuyến khi có thông báo lịch họp của UBND huyện. Bưu điện huyện Thường Tín duy trì mở cửa các điểm giao dịch đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn theo các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác đã ký kết thực hiện việc chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận bưu phẩm là hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các đơn vị cũng như tiếp nhận và chuyển phát đến công dân phải được đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t