Quận Hà Đông: Nâng cao vai trò của cấp ủy trong phòng chống dịch Covid-19 (10:17 07/04/2020)


HNP - Ngày 4/4, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 302-KH/QU về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 03/4/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”.

Theo kế hoạch, Quận ủy Hà Đông sẽ tổ chức quản triệt, triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo kịp thời, đồng bộ đến các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ Quận đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong Quận.

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hộ thống chính trị Quận. Huy động toàn hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố... trên địa bàn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid - 19.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 và thực hiện cách ly theo đúng quy định; phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh với tinh thần mỗi người dân trong Quận là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh vì an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, tổ dân phố, công an khu vực trong việc giám sát, phát hiện những người từ vùng có dịch, những người có liên quan đến Covid-19 cư trú/lưu trú trên địa bàn nhưng chưa khai báo; tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định cách ly y tế đối với những trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, làm lan tỏa mạnh mẽ cảc hoạt động chia sẻ, hỗ trợ và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân trên địa bàn Quận.

Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Quận đến cơ sở trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong Quận chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách với phương châm "4 tại chỗ".

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Quận trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quận phù hợp với tình hình thực tiễn và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, cấp độ dịch.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t