UBND huyện Ba Vì: Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội gộp tháng 4, 5/2020 (21:22 06/04/2020)


HNP - Ngày 5/4, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Công văn số 559/UBND-BHXH về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội, tháng 4, 5/2020, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội an toàn, thuận tiện, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: Thời gian bắt đầu chi trả và gộp kỳ lương tháng 4 + tháng 5/2020. Chi qua tài khoản cá nhân (ATM): từ ngày 07/4/2020 đến 10/4. Chi tiền mặt: từ ngày 16/4/2020 và kết thúc trước 10/5/2020.

Hình thức chi trả tiền mặt gồm: Chi tại địa chỉ người hưởng (đối với người thụ hưởng): từ ngày 16/4/2020 - 5/5/2020. Chi tại điểm giao dịch của Bưu điện: từ 06/5 - 10/5/2020 đối với người hưởng chưa nhận tiền tại địa chỉ và người nhận theo hình thức ủy quyền. Đối với người hưởng thuộc các khu vực cách ly: Bưu điện thực hiện chi cho người hưởng sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Để thực hiện việc chi trả như trên, UBND huyện yêu cầu Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ người hưởng tháng 4, 5/2020, kịp thời, đúng tiến độ đề ra. Phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bưu điện huyện cần phối hợp với BHXH, UBND các xã xây dựng phương án, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch, chi trả đúng kế hoạch đề ra. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì tăng cường công tác tuyên truyền về việc chi trả này, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với UBND các xã, thị trấn ngoài việc tuyên truyền để các đối tượng thụ hưởng được biết, cần bố trí mỗi thôn một người để hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc tìm đúng địa chỉ chi người thụ hưởng được trả đảm bảo kịp thời, nhanh nhất có thể. Hỗ trợ BHXH huyện, Bưu điện huyện thu thập, bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả. Phối hợp với BHXH, Bưu điện huyện, xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà đề phòng dịch Covid-19.


Hồng Đạt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật