Thanh Oai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (21:25 06/04/2020)


HNP - Ngày 6/4, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 547/UBND-BHXH về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, huyện sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả và chi trả tại nhà. Địa điểm chi trả: Chi trả tại địa chỉ người hưởng. Thời gian chi trả: Chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 07 đến ngày 10/4/2020; Chi trả bằng tiền mặt: Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020.
 
Để thực hiện tốt việc chi trả, UBND huyện Thanh Oai đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020; tổ chức thực hiện chi trả tại nhà người hưởng đảm bảo kịp thời, đúng chế độ và an toàn. Phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cắp BHXH tại nhà theo phương án đã xây dựng.
 
UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền về thời gian, phương thức, lịch nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà, từ ngày 7/4/2020 đến ngày 10/5/2020, mỗi ngày 2 lần liên tục trên mạng lưới loa truyền thanh của xã, thị trấn; chỉ đạo các thôn, tô dân phố phối hợp với BHXH và Bưu điện huyện thực hiện tuyên truyền trong các ngày chi trả; Bố trí lực lượng thông thuộc địa bàn (Trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ/Bí thư đoàn thanh niên) 01 người/thôn, để hỗ trợ Bưu điện huyện trong việc tìm đến địa chỉ người hưởng nhằm mục tiêu chi trả kịp thời, nhanh nhất; Hỗ trợ BHXH huyện, Bưu điện huyện thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả; thực hiện phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bưu điện huyện Thanh Oai phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện xây dựng phương án, tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trực tiếp tại nhà người hướng đảm bảo kip thời, đúng chế độ và an toàn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện đầy dủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật