Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính (10:16 07/04/2020)


HNP - Thực hiện kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Nhờ đó, công tác cải cách TTHC có chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước đi vào nề nếp theo hướng công khai, minh bạch, nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC.

Trong những năm qua, quận Hoàn Kiếm thường xuyên chỉ đạo tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Thực hiện năm chủ đề về kỷ cương hành chính 2017, 2018, HĐND quận đã thành lập Đoàn giám sát theo chuyên đề về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị (năm 2017); giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc quận giai đoạn 2015-2017 (năm 2018). Năm 2017, đoàn giám sát của HĐND quận đã giám sát trực tiếp tại 22 đơn vị; giám sát thông qua báo cáo 73 đơn vị. Năm 2018, đã giám sát trực tiếp tại 14 đơn vị, giám sát qua báo cáo 31 đơn vị.
 
Cùng với đó, từ năm 2016 đến hết tháng 6/2019, các đoàn kiểm tra công vụ của UBND quận đã tiến hành kiểm tra 168 lượt đơn vị, trong đó, kiểm tra thường xuyên 107 lượt đơn vị, kiểm tra đột xuất 61 lượt đơn vị. Qua đó, đã kiến nghị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế về tổ chức hoạt động, quản lý hành chính của đơn vị, đặc biệt là thiếu sót, hạn chế về công tác CCHC.
 
Trong công tác tuyên truyền, hàng năm, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã tổ chức các Hội nghị triển khai công tác CCHC tới toàn thể đội ngũ CB, CC, VC; quán triệt việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử đối với CB, CC, VC nơi công sở và nơi công cộng gắn với việc thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ. Cổng thông tin điện tử của quận và 18 phường tích cực mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về CCHC như thông tin giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực; cập nhật, cong khai các chỉ dẫn về TTHC, đường dây nóng, tiếp nhận góp ý trực tuyến…; 100% CB, CC đã tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi như: “Tìm hiểu sáng kiến về cải cách TTHC” năm 2017, 2018, “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” năm 2019, “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019.

Quận Hoàn Kiếm đã thường xuyên kiểm tra, rà soát các VBQPPL nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình KT-XH. Song song với đó, quận đã cập nhật, công khai, minh bạch các thông tin về TTHC theo đúng quy định. Hiện nay, UBND quận, phường đã thực hiện niêm yết 253 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và 148 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Từ ngày 01/01/2016 đến 31/8/2019, UBND đã tiếp nhận 67.859 hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hạn 67.859 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; UBND các phường đã tiếp nhận 360.528 hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hạn 360.466 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 99,91%. Từ năm 2016 đến nay, không có khiếu nại, tố cáo về tinh thần, thái độ, phục vụ tổ chức và công dân trong giải quyết TTHC.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, quận đang triển khai 186 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (126 dịch vụ cấp quận, 60 dịch vụ cấp phường); 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (13 dịch vụ cấp quận và 03 dịch vụ cấp phường). Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, quận đã thực hiện tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu quả. Cụ thể, giữ nguyên cơ cấu 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và 39 đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục; tiến hành giải thể, sáp nhập để giảm từ 11 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 05 đơn vị; thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận là tổ chức hành chính trực thuộc quận từ ngày 10/8/2018; chỉ đạo việc sắp xếp lại các BCĐ, Hội đồng của quận theo hướng tinh gọn, giảm từ 51 BCĐ, 17 Hội đồng xuống còn 29 BCĐ, 11 Hội đồng.
 
Cùng với tinh giản bộ máy, quận Hoàn Kiếm cũng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính. Hiện nay, quận đã tích hợp các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành tới 100% phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, như: Hệ điều hành tác nghiệp, Phần mềm tiếp nhận và xử lý đơn thư; Phần mềm tiếp nhận hồ sơ hành chính; Phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức… Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND quận đã triển khai Sổ điểm điện tử tại 100% các trường THCS và Tiểu học thuộc quận; triển khai Sở liên lạc điện tử tại 11/13 trường Tiểu học (đạt 84,6%). Trong lĩnh vực quản lý thuế, 100% việc kê khai thuế được thực hiện qua mạng.

Từ năm 2016 đến năm 2018, UBND quận đã áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường. Năm 2019, quận đã nâng cấp phiên bản mới và tổ chức đánh giá định kỳ 12 tháng/lần hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Ngoài ra, quận cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-UBND quận, phường theo hướng hiện đại, thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ CCHC. Từ năm 2016 đến nay, UBND quận đã đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa 57 trụ sở cơ quan, đơn vị, công an, quân đội, trường học; Thực hiện cải tạo, xây mới các trường học, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trường đạt Chuẩn Quốc gia: TH Tràng An, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sỹ Liên…
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2021-2030, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục rà soát, tăng số lượng các TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại quận, phường phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CB, CC, VC; Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật