Hai Bà Trưng tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân (15:33 06/04/2020)


HNP - Trong quý I, việc triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC của quận Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác rà soát TTHC, xây dựng quy trình giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất trong thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC.

Việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả. Nhiều cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp của quận như quản lý đất đai, quản lý hộ tịch đã được số hóa, quy trình, kết quả giải quyết TTHC được công khai, minh bạch trên mạng internet phục vụ nhân dân theo dõi và tra cứu.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định. Đảm bảo 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND quận và UBND phường được thực hiện tập trung tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Quận đã niêm yết công khai, đầy đủ bộ TTHC, các biểu mẫu, phí và lệ phí, các quy trình và hướng dẫn giải quyết TTHC.

Kết quả giải quyết TTHC đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch; 100% các bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đều thực hiện vận hành tại hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; nhiều đơn vị có kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giảm thiểu việc đi lại của công dân, công dân có thể nhận kết quả tại nhà, được công dân đánh giá mức độ hài lòng cao.

Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, quận đã nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận góp ý về quy trình, TTHC, các thông tin, phản ảnh của cá nhân, tổ chức về tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của CB, CC, VC, 100% các đơn vị có hòm thư góp ý công khai tại trụ sở làm việc.

Thông qua hoạt động rà soát thường xuyên, định kỳ tháng/lần các phòng ban chuyên môn và UBND các phường thuộc quận triển khai rà soát, thống kê và công khai các TTHC đảm bảo đúng các quy định. Kết quả cụ thể, đến hết tháng 2/2020, UBND quận niêm yết công khai 239 TTHC thuộc 38 lĩnh vực của các phòng chuyên môn; UBND các Phường đã tiến hành niêm công khai 144 TTHC thuộc 24 lĩnh vực.

Trong quý II, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục chỉ đạo cải cách TTHC trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các TTHC theo quy định, nâng cao chất lượng các hồ sơ giải quyết TTHC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và công dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC có chiều sâu, kịp thời chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung, cập nhật, xây dựng các quy trình giải quyết TTHC mới, tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất trong thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, vận dụng hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đầy đủ và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát TTHC, công tác giải quyết TTHC tại các phòng, ban và UBND các phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật