Huyện Chương Mỹ: Bảo đảm đủ điều kiện tổ chức dạy học cho học sinh trên Internet và truyền hình (21:08 04/04/2020)


HNP - Ngày 3/4, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, triển khai tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, đối với các trường học, huyện Chương Mỹ yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet. Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua Internet.

Đối với học sinh, được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng, ứng dụng hoặc dịch vụ CNTT trên Internet học tập trước khi tham gia bài học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Đối với gia đình học sinh, có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh. Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị và địa phương. Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các trường học quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố, bổ sung củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật