Hai Bà Trưng phối hợp tốt trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (21:23 06/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ về thực hiện Đề án 5 “Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020.

Cụ thể, quận sẽ thực hiện hợp tác quốc tế trong truyền thông phòng, chống mua bán người, trao đổi, chia sẻ thông tin đối ngoại, đào tạo nâng cao năng lực; Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, nhất là truyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”....

Cùng với đó, hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, trong đó, đẩy mạnh việc hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin với các quận, huyện, nhất là các địa phương giáp biên giới đất liền với Trung Quốc, Campuchia, Lào để trao đổi kinh nghiệm, nắm tình hình, triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh chống tội phạm, các văn bản có tính pháp quy, chế độ, chính sách, quy định về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ mua bán người.

Đồng thời, thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên;  Nghiên cứu, kiến nghị, sửa đổi hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người. Đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, phổ biến những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống mua bán nguời.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật