Hai Bà Trưng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông (15:30 06/04/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn quận.

Về nội dung, quận sẽ thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển của quận, trong đó, tập trung tuyên truyền những các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát TTHC ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Xây dựng, Hộ tịch, Hộ khẩu, Công chứng, Khiếu nại, tố cáo...Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn quận, như: Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quá CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Mô hình Thành phố thông minh; Các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị; những giải pháp, các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết TTHC.

Tuyên truyền về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Thành phố; việc thực hiện Hệ thống thông tin Một cửa dùng chung ba cấp của Thành phố; Tuyên truyền về các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật