Thanh Oai tập trung thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (15:30 06/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 517/UBND-TNMT về việc thực hiện các nội dung trong Tiêu chí số 7-Môi trường để về đích Huyện nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện trang bị bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bố trí các vị trí đặt bể chứa tại các vị trí thuận lợi cho người dân thải bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thực hiện các nội dung khác được giao nhiệm vụ. Rà soát, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.
 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thống kê các điểm tập kết rác thải trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc đơn vị thực hiện duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải, vận chuyển hết rác thải phát sinh trong ngày. Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với đơn vị chức năng có giấy phép vận chuyển xử lý chất thải nguy hại để vận chuyển đi xử lý. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Thùy, Bích Hòa: xây dựng phương án bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng công trình thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải rắn…
 
Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thu thập, củng cố hồ sơ pháp lý về môi trường của từng cơ sở sản xuất, chế biến dịch vụ trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở này xây dựng các công trình xử lý chất thải và có biện pháp giảm thiểu chất thải ra môi trường. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm việc với đơn vị có chức năng thu gom chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại các làng nghề trên địa bàn.
 
UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, thu thập, hồ sơ pháp lý về môi trường của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở này xây dựng các công trình xử lý chất thải và có biện pháp giảm thiểu chất thải ra môi trường. Tổ chức họp và thống nhất phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các hộ sản xuất, kinh doanh. Tiến hành lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc đơn vị thực hiện duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập két rác thải; vận chuyển hết rác thải phát sinh trong ngày.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật