Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốì với công tác người khuyết tật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (15:31 06/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông Tri số 18-TT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốì với công tác người khuyết tật trên địa bàn.

Theo đó, quận sẽ nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công tác tuyên truyền kế hoạch của thành phố về trợ giúp người khuyết tật; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, CC, VC và các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, MTTQ quận trong thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật, kế hoạch của thành phố, quận đối với người khuyết tật. 

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trong đó, hỗ trợ, tạo điều kiện phù hợp với từng dạng tật và phát huy năng lực của người khuyết tật; chăm lo vật chất, tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên để người khuyết tật tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân sách xã hội và các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại, y tế và CNTT; Chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hộì hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật như: Vận động các nguồn lực hỗ trợ cuộc sống người khuyết tật giảm bớt khó khăn. Có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ những mô hình, tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật đặc biệt những đối tượng người khuyết tật không nơi nương tựa, già yếu, khuyết tật nặng; Tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức của người khuyết tật phát triển và hoạt động có hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của nguời khuyết tật theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”; Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên, những cách làm hay trong hoạt động của các tổ chức người khuyết tật.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật