Sơn Tây: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (20:30 02/04/2020)


HNP - UBND thị xã Sơn Tây vừa có Công văn số 547/UBND-VP, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị bố trí CB, CC, VC làm việc tại nhà sử dụng CNTT (trừ những trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan như: xử lý tài liệu mật, trực cơ quan từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo), cử đại diện 01 lãnh đạo trực tại cơ quan hàng ngày. Các cơ quan, đơn vị có thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch của thị xã và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch (Công an, quân sự, y tế…): Đề nghị thành viên BCĐ và lực lượng phòng, chống dịch đi làm 100% ở cơ quan.

Đối với CB, CC, VC, nhân viên có trong danh sách lịch trực và các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch theo sự phân công của Lãnh đạo UBND thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tuyệt đối an toàn (đặc biệt trong thời gian từ 01/4/2020 đến hết 15/4/2020). Thực hiện kích hoạt hòm thư công vụ, đảm bảo điện thoại thông suốt 24/24h, khi có nhiệm vụ đột xuất phải có mặt tại cơ quan sau 30 phút. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà tuyệt đối không rời khỏi nơi cư trú, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

CB, CC, VC, người lao động trong thời gian làm việc tại nhà tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu của cơ quan; nếu bản thân bị lây nhiễm do không chấp hành nghiêm sẽ bị xử lý kỷ luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị mình có người bị lây nhiễm do vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị mình bố trí CB, CC trực tại cơ quan, đơn vị (ngoài lãnh đạo, mỗi xã phường bố trí 01 công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Thanh tra Xây dựng, Đài Truyền thanh). Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật