Huyện Đan Phượng: Xây dựng lộ trình dạy học trên Internet và truyền hình (16:42 02/04/2020)


HNP - Ngày 01/4, UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND, triển khai việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường tiểu học, THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020.

Theo kế hoạch, huyện Đan Phượng phấn đấu 100% trường học tổ chức dạy học qua Internet, 100% giáo viên có khả năng sử dụng soạn giáo án, tổ chức dạy học qua Internet, 100% học sinh tham gia học qua Internet.

Về các hình thức dạy học qua Internet, đối với các trường học, yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet.

Cùng với đó, bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua Internet. Thông báo kế hoạch triển khai, thời khóa biểu, bài dạy cho cha mẹ học sinh biết để sắp xếp và đôn đốc việc học của học sinh. Tổ chức các buổi họp phụ huynh qua Internet để trao đổi, đánh giá kết quả của học sinh trong quá trình học.

Đối với dạy học trên truyền hình cho lớp 9 và lớp 12; thời gian dạy từ ngày 09/3/2020 dự kiến đến 15/7/2020. Trong đó, lớp 9 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, dự kiến dạy môn thứ tư từ 01/5/2020 (2 tiết/môn/tuần). Lớp 12 gồm 9 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh (bình quân 2 tiết/môn/tuần).

Tổ chức dạy học trên truyền hình với các lớp 4, 5, 6, 7, 8 và lớp 10,11; thời gian dạy từ ngày 19/3/2020 dự kiến đến 15/7/2020. Lớp 4, 5 gồm môn tiếng Việt, Toán, tiếng Anh (2 tiết/môn/tuần). Lớp 6, 7, 8 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (2 tiết/môn/tuần). Lớp 10, 11 môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh (bình quân 2 tiết/môn/tuần).

Về thời gian phát sóng, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, mỗi tuần phát sóng 88 chương trình. Các bài dạy được phát sóng trên kênh 1 (H1), kênh 2 (H2) Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật