Long Biên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (16:44 02/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 1328-CV/QU về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động nghiên cứu và thực hiện triệt để Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ,ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020, của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức linh hoạt, hiệu quả tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân để hiểu và đồng thuận thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chỉ đạo trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực Quận ủy để chỉ đạo giải quyết.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật