Gia Lâm chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (15:52 04/04/2020)


HNP - Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 184-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU  của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, năm 2020.

Theo đó, Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ của Nghị Quyết 15 và các yêu cầu của Chỉ thị 15 với các giải pháp cụ thể, phù hơp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như GPMB, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Rà soát, phát hiện các bất cập về cơ chế chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy. Kịp thời giải đáp các vấn đề tổ chức, cá nhân và nhân dân quan tâm. Chủ động nắm, dự báo tình hình, cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là những nơi có vụ việc hoặc tiềm ẩn các vụ việc phức tạp; tránh để xảy ra điểm nóng.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục rà soát các vụ việc dân sinh bức xúc, các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để đề xuất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Huyện ủy Gia Lâm. Tập trung nghiên cứu các giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; chủ động, tích cực đề xuất với cấp trên những cơ chế, chính sách để linh hoạt giải quyết các vụ việc khó, vướng mắc, kéo dài.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp năm 2020, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, phức tạp về an ninh trật tự. Quan tâm các địa bàn có vụ việc hoặc tiềm ẩn các vụ việc phức tạp. Tiếp nhận, phân loại, xử lý hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo và chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật