Quận Hà Đông: Tạm hoãn việc tổ chức hội chi, đảng bộ cơ sở (20:54 27/03/2020)


HNP - Ngày 27/3, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông ban hành Công văn số 1520-CV/QU về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong Quận tiếp tục và thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Hà Đông về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và người dân về công tác phòng, chống dịch; chung tay, đoàn kết, hợp tác, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Tạm hoãn việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả nhất. Các cấp ủy đảng trong quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung đại hội chi, đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch chung.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật