Huyện Chương Mỹ đã huy động hơn 2.977 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (20:01 26/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, UBND huyện Chương Mỹ có Báo cáo số 172/BC-UBND, về tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” quý I và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Theo đó, trong quý I, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng vụ Xuân là 10.150ha, đạt 100% so với kế hoạch. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: đàn trâu, bò là 12.816 con, đàn lợn 156.457 con, đàn gia cầm gần 6 triệu con; tổng số trang trại chăn nuôi trên địa bàn là 469 trang trại; diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.230ha…

Tính đến quý I/2020, huyện Chương Mỹ đã dồn điền đổi thửa được 10.521,83ha, bằng 100,75% so với kế hoạch thành phố giao. Theo kế hoạch tổng số GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp phải cấp là 44.589 của 30/30 xã, thị trấn. Tính đến quý I, toàn huyện đã kê khai được 44.160./44.589 hộ, đạt 99,04%, đã cấp GCN cho 43.596 hộ đạt 98,72% số hộ đã kê khai.

Đáng chú ý, trong xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ đã huy động để thực hiện đề án trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến quý I/2020 là hơn 2.977 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương và thành phố gần 477,2 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 893,4 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 147,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 1.141 tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp hơn 308,3 tỷ đồng; cộng đồng dân cư gần 8,7 tỷ đồng. Tổng số kinh phí đã giải ngân để thực hiện đề án trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 đến quý I/2020 là hơn 2.260 tỷ đồng (đạt 75,9%).

Qua rà soát, tính đến quý I/2020, huyện Chương Mỹ đã được 6 quận đăng ký hỗ trợ hơn 126,5 tỷ đồng cho các xã để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy. Trong đó, tập trung chỉ đạo 3 xã: Quảng Bị, Trường Yên, Lam Điền phấn đấu đạt và đề nghị thành phố công nhận xã NTM nâng cao; 2 xã Hoàng Văn Thụ, Tốt Động được công nhận xã NTM. Huyện phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí huyện NTM; đồng thời, lập hồ sơ đề nghị Văn phòng NTM thành phố, Văn phòng NTM Trung ương thẩm định, xem xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật