Huyện Phúc Thọ: Hoàn thành việc phân cấp thuộc lĩnh vực nông nghiệp (10:16 26/03/2020)


HNP - Ngày 23/3, UBND huyện Phúc Thọ có Báo cáo số 73/BC-UBND, về kết quả thực hiện quy định phân cấp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố, trên lĩnh vực thủy lợi, huyện Phúc Thọ đã bàn giao xong hệ thống công trình thủy lợi của 23/23 xã, thị trấn quản lý về Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích quản lý, vận hành, khai thác công trình. Trên lĩnh vực đê điều, huyện tổ chức thực hiện quản lý theo Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Với lĩnh vực nước sạch, các công trình nước sạch trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã giao cho các doanh nghiệp khai thác vận hành. UBND huyện đã tổ chức thực hiện quản lý theo các nội dung về phân cấp theo Điều 10 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Mặc dù đã thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, huyện Phúc Thọ đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, trên lĩnh vực thủy lợi, công tác định giá tài sản hệ thống công trình thủy lợi trước khi bàn giao vẫn chưa được thực hiện (mới chỉ là bàn giao nguyên trạng), bởi do trong quá trình kiểm đếm một số danh mục công trình thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn còn thiếu, sai so với danh mục công trình đã được phê duyệt. Một số công trình trên địa bàn các xã đã được xây dựng, đưa vào khai thác từ lâu thiếu hồ sơ, thậm chí không có sổ sách theo dõi quản lý, khai thác, vận hành, tu bổ, sửa chữa, cải tạo gây khó khăn cho công tác kiểm đếm thực địa, thiết lập và hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để bàn giao…

Trên lĩnh vực đê điều, việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đê (kể cả công trình trên đê) theo phân cấp nhưng do nguồn ngân sách huyện hạn chế, đồng thời nhân lực chuyên môn không cao nên khi xảy ra các tình huống sạt lở, không đánh giá được nguy cơ sự cố gây nguy hiểm đến an toàn và đời sống nhân dân.

Từ thực tế quản lý, UBND huyện Phúc Thọ đề xuất, đối với lĩnh vực thủy lợi, UBND thành phố phân cấp quản lý giao các doanh nghiệp thủy lợi quản lý từ công trình đầu mối đến đầu kênh cấp 3; từ đầu kênh cấp 3 đến khu canh tác giao UBND cấp huyện quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đảm bảo theo quy định tại Điều 50 Luật Thủy lợi.

Lĩnh vực đê điều, do việc thu ngân sách thấp nên kinh phí đầu tư cho hệ thống các tuyến đê cấp IV, tuyến đê chưa phân cấp còn hạn chế khó khăn, vì vậy thành phố nên xem xét đầu tư kinh phí để nâng cấp, tu bổ. Còn UBND cấp huyện tổ chức công tác quản lý, bảo vệ đê điều.

Lĩnh vực nước sạch, nên xem xét giao cấp huyện tổ chức thống kê, điều tra, khảo sát nước sạch nông thôn. Tổ chức truyền thông về nước sạch để nâng cao tỷ lệ số người sử dụng nước sạch…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t