Chương Mỹ: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2020 (10:20 26/03/2020)


HNP - Ngày 23/3, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Văn bản số 529/UBND-KT, về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Xuân; Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tuân thủ quy trình sản xuất theo quy định đảm bảo ATTP; Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu hành gây thiệt hại cho nông dân.

Phòng Kinh tế huyện tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất của UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về sản xuất vụ Xuân năm 2020, kịp thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo; Tập trung chỉ đạo các HTX, các đơn vị, hộ nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án theo Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và Đề án chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững đã được UBND huyện phê duyệt...

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tổng đàn gia súc, gia cầm, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; Chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở quản lý chặt chẽ các ổ dịch, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND huyện các cơ sở vi phạm để có biện pháp xử lý; Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân chủ động áp dụng có hiệu quả; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở...

Trạm Khuyến nông huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện, Phòng Kinh tế huyện, tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, hữu cơ và an toàn thực phẩm cho nông dân.

Công ty Điện lực Chương Mỹ chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, chỉ tạm ngừng cấp điện đối với các HTX Nông nghiệp có nợ đọng tiền điện khi có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng vụ Xuân, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm giúp nông dân chủ động trong sản xuất nông nghiệp...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật