Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XX (21:07 25/03/2020)


HNP - Ngày 25/3, Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 góp ý Báo cáo chính trị và thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.


Hội nghị đã thông qua Dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV thực hiện quy trình đổi mới không dưới 1/3 tổng số Huyện ủy viên và thực hiện cơ cấu theo 03 độ tuổi.

Theo dự thảo Đề án nhân sự khóa XXIV, tổng số BCH Đảng bộ huyện gồm 41 đồng chí, trong đó: Phấn đấu tỷ lệ nữ từ 15% trở lên; Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; Từ 40- 50 tuổi đạt từ 40 -50%; còn lại trên 50 tuổi. Hội nghị đã lấy phiếu biểu quyết, 100% đại biểu nhất trí thông qua nội dung đề án, phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Số lượng BCH là 41 đồng chí; số lượng BTV 13 đồng chí và UBKT Huyện ủy là 7 đồng chí.

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các đại biểu đã cơ bản nhất trí với những nội dung trong báo cáo đã nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, cũng thẳng thắn phân tích những tồn tại, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn. Trên cơ sở kết quả đạt được, các ý kiến tập trung thảo luận lựa chọn những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, sát thực với tình hình chung của huyện trong 5 năm tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường, Bí thư Huyện ủy đã thông báo nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện, chính thức BTV Huyện ủy đã duyệt thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 4/2020 cho 23 Đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu được hội nghị thống nhất, giao văn phòng Huyện ủy và các bộ phận liên quan tập trung rà soát lại một số chỉ tiêu, đồng thời bổ sung các ý kiến vào văn kiện của Đảng bộ huyện. Tiếp tục triển khai xin ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí, các Sở, Ban, Ngành của Thành phố.

Trước mắt, đề nghị các Đảng bộ tập trung tuyên thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Các Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện chú trọng chuẩn bị tốt các điều kiện cần và đủ, để tổ chức thành công Đại hội cấp mình; Bên cạnh đó các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình dư luận, quần chúng, nhân dân; Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân quan tâm.


Thanh Tú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t