Thường Tín tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (20:03 26/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, UBND huyện Thường Tín có Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND 29 xã, thị trấn năm 2020.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO (nếu có thay đổi) để chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đào tạo duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
 
Ban chỉ đạo ISO huyện và các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức chuyên môn của huyện và UBND 29 xã, thị trấn. Rà soát, cập nhật, viết, sửa đổi hệ thống tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Rà soát các VBQPPL, quyết định công bố TTHC của cơ quan có thẩm quyền. Lập danh mục các TTHC đang thực hiện tại UBND huyện, UBND xã, thị trấn có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; các TTHC đã sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; các TTHC mới chưa xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Tiến hành viết, sửa đổi các quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết TTHC theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 
Phổ biến, áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Thực hiện đánh giá nội bộ tối thiểu 1 lần/năm và khắc phục sau đánh giá nội bộ. Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo; xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Công bố mở rộng hoặc thu hẹp Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật