Thường Tín triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 (10:18 26/03/2020)


HNP - Nhằm triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, ngày 16/3, Huyện ủy Thường Tín có Kế hoạch số 262-KH/HU để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, Huyện ủy Thường Tín yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài gây mất ổn định ở cơ sở.
 
Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn, tăng cường phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân. Tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, với Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề mới, khó khăn, phức tạp mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
 
Tăng cường thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là các chính sách liên quan đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện; lắng nghe ý kiến của nhân dân trong xây dựng chính sách của huyện. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường các hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh CCHC, nhất là TTHC; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng huyện đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của Nhân dân trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật