Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện ma túy (13:09 25/03/2020)


HNP - Ngày 18/3, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 165/KH-BCĐ triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận năm 2020.

Theo đó, quận đặt chỉ tiêu phấn đấu 90% số người nghiện, người sử dụng ma túy có trong danh sách quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện. Lập hồ sơ và đưa 33 người đi cai nghiện ma túy bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 22 người; vận động, đưa 62 người đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy; phấn đấu cuối năm 2020, lũy tích có 170 bệnh nhân được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp, trong đó, phấn đấu 70% người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tạo việc làm; 100% số người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề. Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề và tạo việc làm cho 02 người sau cai nghiện. 100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cơ sở được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy.

Thực hiện chỉ tiêu đặt ra, quận sẽ tổ chức rà soát, xác định phân loại người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy để quản lý; tăng cường tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; tích cực lập hồ sơ giáo dục tại phường đối với người nghiện ma túy; vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện; tích cực phát hiện người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định để lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các phòng, ban, ngành và UBND các phường trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND các phường, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi. Tích cực chỉ đạo, thực hiện xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; đinh kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai,…


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t