Hai Bà Trưng triển khai thực hiện "Năm dân vận khéo" năm 2020 (10:23 26/03/2020)


HNP - Ngày 18/3, Ban dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 394-KH/BDVQU về triển khai "Năm dân vận khéo" 2020.

Theo đó, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, gây mất ổn định ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, với Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo”; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo” trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề mới, khó khăn, phức tạp mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với HĐND các cấp: Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường các hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật; Tiếp thu ý kiến đóng góp ý, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc ban hành các nghị quyết của HĐND liên quan đời sống dân sinh bức xúc hiện nay.

Đối với UBND các cấp: Đẩy mạnh CCHC, nhất là TTHC; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đẩy mạnh công tác "Dân vận chính quyền" của đội ngũ CB, CC, VC trong các cơ quan hành chính sự nghiệp trong quá trình thực thi công vụ, xây dựng phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm CB, CC, VC vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Quan tâm ý kiến đóng góp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
 
Đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng Quận: Đổi mới nội dung, phương thức truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của nhân dân trong đó góp ý kiến, giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cầu nối giữa Đảng với nhân dân, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật