Hai Bà Trưng: Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (10:17 26/03/2020)


HNP - Ngày 17/3, Ban chỉ đạo 197 quận  Hai Bà Trưng ban hành Chương trình số 35/CTr-BCĐ về Công tác năm 2020.

Trong năm 2020, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 quận. Đẩy mạnh CCHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục tham mưu UBND quận đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và chỉ đạo thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét đối với một số lĩnh vực, chi tiêu để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ. Cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả", "một việc, một đầu mối xuyên suốt", cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND&UBND Thành phố, CATP và của Quận ủy, HĐND quận về đảm bảo ANTT trên địa bàn quận; trong đó chú trọng vào công tác đảm bảo An ninh chính trị nội bộ, TT,ATGT, trật tự và văn minh đô thị, an toàn cháy nổ tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi tập trung đông người, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa... trên địa bàn quận.
 
Tích cực thay đổi cách làm, đổi mới hệ thống thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND Thành phố, UBND quận. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận, chỉ đạo, tuyên truyền, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Tăng cường thực hiện sự tương tác giữa người dân và cơ quan các cấp nhất là thông qua hệ thống cổng, trang thông tin điện tử, các diễn đàn và các số điện thoại “đường dây nóng”, tư vấn, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời, tương tác trả lời, giải thích đầy đủ, kịp thời.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật