Ứng Hòa: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.525 đối tượng người có công (13:04 25/03/2020)


HNP - 3 tháng đầu năm 2020, huyện Ứng Hòa đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.525 đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 6.630 triệu đồng và thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 10.879 đối tượng người cao tuổi, bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 5.244 triệu đồng.

Huyện cũng đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho 28 đối tượng người có công, trong đó: 03 thương bệnh binh; 06 thân nhân liệt sĩ; 02 người hoạt động kháng chiếm bị nhiễm chất độc hóa học; 09 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương.

Đồng thời, đề nghị xét duyệt hồ sơ giải quyết trợ cấp thờ cúng cho 10 gia đình liệt sĩ; đề nghị hưởng trợ cấp một lần cho người tham gia kháng chiến được tặng được tặng bằng khen theo Quyết định 24 cho 05 trường hợp. Cấp đổi 04 thẻ thương bệnh binh; 03 bằng Tổ quốc ghi công; 04 giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ...

Cũng trong 3 tháng đầu năm, huyện đã giải quyết việc làm cho 300 người lao động, trong đó: 112 người vay vốn giải quyết việc làm với tổng số kinh phí là 5.300 triệu đồng; 02 người đi xuất khẩu lao động và 186 người được giải quyết việc làm qua hình thức khác .

Trong tháng 4, huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên của ngành trong các hoạt động công tác Người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng được đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Ứng Hòa năm 2020”, thực hiện đưa người có công đi điều dưỡng và thực hiện chi trả trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng hưởng theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND theo quy định; kiểm tra công tác chi trả và thực hiện chính sách người có công và bảo trợ xã hội tại các xã, thị trấn năm 2020.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t