Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020 (10:24 26/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020.

Năm 2020, huyện Gia Lâm đặt mục tiêu: Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu 5-8 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thành lập mới trên 2-5 HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém, phấn đấu có trên 30 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện sẽ duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, trong đó, tạo điều kiện cho các HTX vay vốn vay tín dụng và tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất; Quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sơ chế, đóng gói, bảo quản sau thu hoạch, xây dựng, phát triển thương hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thị trường đầu ra ổn định, định hướng cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện việc HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp. Phát huy vai trò đầu tàu của các HTX đang phát triển mạnh để hỗ trợ các HTX khác cùng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp và tiêu thụ nông sản có hiệu quả.

Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả: Lựa chọn các sản phẩm chủ lực, có lợi thế, có giá trị kinh tế cao của địa phương để thúc đẩy việc thành lập hợp tác xã như: cây ăn quả (cam vinh Kiêu Kỵ, ổi Đông Dư, Bưởi Đa Tốn, Chuối Cổ Bi, Kim Sơn, Phú Thị...; cây giống (Trâu Quỳ); rau ăn lá, củ, quả (Văn Đức, Đặng Xá, Yên Thường; Yên Viên); hoa cây cảnh (Kim Lan, Phù Đổng, Trung Mầu, Ninh Hiệp, Lệ Chi...) vận động thành lập các HTX để phối hợp cùng các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tập trung cho phát triển các sản phẩm có quy mô và diện tích tương đối lớn ở các địa phương.

Ngoài ra, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX nông nghiệp, liên hiệp HTX với các doanh nghiệp; Thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại HTX nông nghiệp và nâng cao chất lượng hoat động của các HTX nông nghiệp yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật