Huyện Chương Mỹ có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (13:08 25/03/2020)


HNP - UBND huyện Chương Mỹ vừa rà soát nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tính đến quý I/2020.

Theo đó, đối với nhóm tiêu chỉ về quy hoạch (tiêu chí số 1), đến nay đã có 30/30 xã đạt. Nhóm Tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay: Tiêu chí giao thông, huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; thủy lợi có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; điện nông thôn có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; trường học có 24/30 xã đạt và cơ bản đạt, còn 6 xã chưa đạt; cơ sở vật chất văn hóa có 26/30 xã đạt và cơ bản đạt, 4 xã chưa đạt; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 16 xã đạt và cơ bản đạt, còn 14 xã chưa đạt; thông tin và truyen thông có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; nhà ở dân cư có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Nhóm tiêu chỉ về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, về thu nhập có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; hộ nghèo có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; lao động có việc làm có 30/30 đạt và cơ bản đạt; tổ chức sản xuất có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Nhóm tiêu chỉ về văn hóa, xã hội - môi trường, trong đó, giáo dục và đào tạo có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; y tế có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; văn hoá có 29/30 xã đạt và cơ bản đạt, còn 1 xã chưa đạt; môi trường và an toàn thực phẩm có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt; quốc phòng và an ninh có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Về tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến hết quý I/2020: 28 xã đã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt và cơ bản đạt 17-18 tiêu chí.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t