Hai Bà Trưng: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành (16:14 24/03/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Báo cáo số 89/BC-UBND về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và hai tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận.

Hiện nay, quận đã rà soát 497 thủ tục hành chính, trong đó, cấp quận: 238 thủ tục tục; cấp phường: 144 thủ tục. UBND quận và UBND 20 phường trên địa bàn Quận sử dụng Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Năm 2019, UBND quận và UBND 20 phường đã tiếp nhận 159.259 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn trên phần mềm 99,2%; hai tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 19.499 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn trên phần mềm 99,6%.

Quận cũng phối hợp Sở, ngành thành phố triển khai tốt thực hiện dịch vụ công trực tuyến. cụ thể: Năm 2019, cấp quận tiếp nhận 7.786 hồ sơ trực tuyến mức 3; 814 hồ sơ mức độ 4. Cấp phường tiếp nhận 19.057 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 144 hồ sơ mức độ 4. Trong hai tháng đầu năm 2020, cấp quận tiếp nhận 868 hồ sơ trực tuyến mức 3; 152 hồ sơ mức độ 4; cấp phường tiếp nhận 2.809 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 17 hồ sơ mức độ 4.

Đồng thời, triển khai 08 phần mềm chuyên ngành: Phần mềm “Quản lý cán bộ công chức”, Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận, Phần mềm ứng dụng trong giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình “Một cửa”, Trang Web cung cấp trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình một cửa, Phần mềm quản lý và cấp phép đãng ký kinh doanh, Phần mềm chuyển nhận văn bản giữa các đơn vị sử dụng đường truyền ADSL-VPN, Phần mềm Quản lý thuế, Phần mềm quản lý ngân sách xã phường
 
Hiện tại, cổng thông tin điện tử cấp Quận đã được nâng cấp và Trang thông tin điện tử 20 phường đã hoàn thành xây dựng mới và chính thức vận hành, đưa vào sử dụng từ 15/10/2019. Đến nay, quận Hai Bà Trưng hoàn thành việc đăng ký chữ ký số chuyên dùng tại cho các cán bộ cấp trưởng của 13 phòng ban chuyên môn 20 phường, các trường học và các đơn vị sự nghiệp công trên toàn quận.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t