Hai Bà Trưng: Từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà chung cư (14:16 24/03/2020)


HNP - Hiện nay, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có tổng số 27 cụm (48 tòa) nhà chung cư đã đưa vào sử dụng với 12.384 căn, tổng diện tích sử dụng trên 1,2 triệu m2. Thời gian qua, quận đã nỗ lực triển khai các biện pháp quản lý, từng bước đưa công tác quản lý nhà chung cư vào nề nếp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019, của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tăng cường phổ biến, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác nhau, thông tin kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng lĩnh vực quản lý nhà chung cư theo các quy định của pháp luật; công tác, quản lý, sử dụng, PCCC&TKCN nhà chung cư cao tầng...

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 nhà chung cư, cụm nhà chung cư thành lập Ban quản trị. Còn lại 03 chung cư chưa thành lập được Ban quản trị. Tất cả các tòa (cụm) nhà chung cư này đều có quỹ bảo trì 2% theo quy định. Đến nay, có 09 chung cư quỹ bảo trì 2% đã được các Chủ đầu tư bàn giao đủ cho Ban Quản trị quản lý sử dụng. 

Để tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn, quận đã hướng dẫn Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư và tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư. 
 
Hằng năm, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và có biên bản kiểm tra ghi nhận tình hình thực tế tại tất cả các chung cư theo kế hoạch. Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đều có văn bản tổng hợp báo cáo UBND quận và gửi UBND các phường, Chủ đầu tư, Ban quản trị và các đơn vị liên quan nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng, vận hành các nhà chung cư để đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, UBND quận Hai Bà Trưng cũng nghiêm túc chấp hành và phối hợp chặt chể với các đoàn kiểm tra, thanh tra của thành phố thực hiện các kỳ cuộc kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng, vận hành các nhà chung cư trên địa bàn quận.

Ngoài ra, khi có các vấn đề đột xuất phát sinh tại các dự án nhà chung cư trên địa bàn đặc biệt là tại các điểm nóng hoặc có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra xử lý của cấp trên, UBND quận Hai Bà Trung luôn kịp thời chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị cùng với các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường sở tại tiến hành kiểm tra. Các vi phạm quy định pháp luật của Chủ đầu tư và Ban quản trị liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng, vận hành chung cư sau khi kiểm tra đều được hướng dẫn, chấn chỉnh nhắc nhở, xử phạt theo đúng thẩm quyền; các vấn đề phức tạp vượt quá thẩm quyền liên quan đến vi phạm quy định pháp luật trong vấn đề quản lý, sử dụng, vận hành chung cư đều được UBND quận báo cáo xin ý kiến giải quyết của Sở Xây dựng và UBND Thành phố. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn còn một số vướng mắc, khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn quận ngoài 27 khu chung cư với 48 tòa nhà tại 11 phường đã bàn giao và đưa vào quản lý sử dụng thì có rất nhiều các khu chung cư cao tầng đang xây dựng sắp đưa vào sử dụng...Đồng thời thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc cải tạo các khu tập thể cũ trở thành các khu chung cư cao tầng như khu tập thể Nguyễn Công Trứ; Bách Khoa; Quỳnh Mai; Thanh Nhàn.. .Vì vậy việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu chung cư cao tầng trên địa bàn quận đang và sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, quan trọng, cấp bách nhằm đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặt khác các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng, vận hành chung cư, đặc biệt đối với trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cơ sở (phường, quận) còn có một số nội dung chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa bao quát hết thực tế những vấn đề mới nảy sinh trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành chung cư trên địa bàn, gây khó khăn lúng túng cho chính quyền phường, quận khi áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính (đặc biệt là các biện pháp xử phạt đối với Ban Quản trị).

Ngoài ra, việc xây dựng hình thành các khu Chung cư cao tầng trải qua nhiều giai đoạn phát triển các Luật liên quan như Luật Nhà ở; Luật Xây dựng; Luật PC&CC... thì quy định đối với các tiện ích phục vụ cư dân ở mỗi giai đoạn có khác nhau dẫn đến việc thực hiện các quy định hiện hành còn nhiều bất cập dễ gây hiểu nhầm thắc mắc cho các bên cư dân, chủ đầu tư và gây khó khăn lúng túng cho chính quyền phường, quận khi giải quyết sự việc làm phát sinh đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Từ những thực tế trên, trong thời gian tới, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành và các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận.

Quận cũng sẽ xây dựng Kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của từng dự án nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn quận. Chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường khẩn trương xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tại các chung cư, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác nhân sự nhằm lựa chọn được các cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm cao phù hợp ngang tầm với nhiệm vụ quản lý, sử dụng, vận hành chung cư.

Bên cạnh đó, giao Công an quận phối hợp với UBND các phường và các phòng, ban, đơn vị của quận tập trung kiểm tra và giải quyết dứt điểm những tồn tại đối vói các công trình còn tồn tại vi phạm về PCCC, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm túc các kiến nghị. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phúc tra và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về quy định PCCC. Xây dựng chung cư kiểu mẫu an toàn về PCCC; thành lập lực lượng PCCC cơ sở tại chung cư cao tầng, tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng này nhằm phát huy phương châm "4 tại chỗ".

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật