Thường Tín: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng (10:25 26/03/2020)


HNP - Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp giai đoạn 2015-2020”, trên địa bàn huyện Thường Tín đã có những chuyển biến đáng ghi nhận.

Huyện ủy Thường Tín chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Thường Tín


Sau khi ban hành Chương trình 03, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đảng đã từng bước đổi mới việc xây dựng, ban hành các văn bản, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn, bức xúc để ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng giải quyết, ban hành Nghị quyết chuyên đề, triển khai phân công nhiệm vụ thực hiện.

Trong công tác xây dựng quy hoạch và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở ctheo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Huyện ủy đã quan tâm bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các vị trí công tác, trong đó, có 7/40 nữ đại biểu HĐND cấp huyện (bằng 18%), 254/742 nữ đại biểu HĐND cấp xã (bằng 35,08%). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động 47 trường hợp, luân chuyển từ huyện về xã 18 trường hợp, điều động từ xã về huyện 20 trường hợp, điều động từ các xã 09 trường hợp; điều động 48 trường hợp cán bộ trong các phòng, ban, ngành thuộc huyện. Thực hiện quy trình bổ nhiệm 116 trường hợp, trong đó, 17 trường hợp khối các cơ quan thuộc huyện và 99 trường hợp khối giáo dục. Bổ nhiệm lại 123 trường hợp, trong đó 25 trường hợp khối cơ quan và 98 trường hợp thuộc khối giáo dục.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cử 39 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đi học cao cấp lý luận chính trị và 331 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị; các cán bộ trong diện quy hoạch được ưu tiên đi học sau đại học để đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả; Cán bộ trưởng, phó các cơ quan đơn vị của huyện 100% có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, trong đó: 01 đồng chí có trình độ Tiến sỹ, 38% có trình độ Thạc sỹ (tăng so với nhiệm kỳ trước là 23,5%); có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 69,0% (tăng 9,7%). Cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt 100% (trước khi thực hiện Chưong trình là 97,9%, tăng 2,1%). Tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên đạt 74,1% (trước khi thực hiện Chương trình là 55,7%, tăng 18,4%).
 
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đến nay, 168/168 thôn, tổ dân phố của huyện đã có tổ chức đảng; việc kiện toàn sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo Đề án 06 của Thành ủy là một chủ trương lớn, góp phần giảm những bất cập, chồng chéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, tạo sự đồng bộ về mô hình tổ chức nhằm đảm bảo tính thống nhất của tổ chức đảng với hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155 của Thành ủy và xây dựng Kế hoạch số 235 của Huyện ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn và các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức Đại hội các chi bộ (Đến nay, đã đại hội xong 382/387 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở); chỉ đạo thành lập các tiểu ban để chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở. Chọn 02 đơn vị là Đảng bộ Thị trấn Thường Tín và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện để tổ chức Đại hội điểm sau đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội các Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.
 
Đáng chú ý, công tác sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động. Nhiều chi bộ đã chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chuyên đề của Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt các loại hình chi bộ. Trong sinh hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ kinh tế đất nước đang hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế; kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước; thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp, đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân trong phạm vi chi bộ lãnh đạo.
 
Trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2015; xây dựng, triển khai một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền huyện và cơ sở; xây dựng và tiếp tục tổ chức thực hiện các chuyên đề, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật