Đan Phượng triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10:46 24/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tập trung tuyên truyền về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố và của huyện trong việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của các đơn vị thuộc huyện; tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và của huyện về công tác kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
 
Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện với những đóng góp cho sự phát triển của huyện; nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị các các doanh nghiệp, tổ chức liên quan, cùng toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền những vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính…
 
Cùng với đó, huyện cũng sẽ tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội. 
 
Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; mô hình thành phố thông minh; dịch vụ công trực tuyến; các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị; các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật