Gia Lâm: Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (10:48 24/03/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình số 07-CTr/HU về “Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được quan tâm, tổ chức triển khai có hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng lên.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã xác định nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Chương trình 07-CTr/HU đến 100% các chi đảng bộ cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia hội nghị đạt 90-95%. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình được quan tâm, chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 19 lượt cấp ủy cơ sở và 08 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Song song với đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Huyện ủy đã duy trì tổ chức làm việc thường niên với các phòng ban và Đảng ủy xã, thị trấn vào đầu năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm trước và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm sau, trong đó, chú trọng nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Từ năm 2016-2019 đã tổ chức làm việc với 45 lượt phòng, ban và 47 lượt Đảng ủy xã, thị trấn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự nảy sinh theo phương châm “4 tại chỗ”, do vậy, các điểm nóng, những vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự được giải quyết kịp thời, hiệu quả, hạn chế việc hình thành, phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, đã chú trọng cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện nghiêm túc việc công khai các TTHC tại trụ sở cơ quan chức năng để công dân biết và thực hiện; duy trì việc thực hiện tiếp dân để giải quyết các TTHC, nâng cao hiệu quả làm việc ngày thứ 7 đảm bảo thuận lợi trong giải quyết TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đề thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tránh tình trạng trả hồ sơ, kéo dài quá trình giải quyết tố tụng; thực hiện tốt thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra giải quyết các vụ án phức tạp về an ninh trật tự, truy tốt xét xử nghiêm minh và chỉ đạo tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật trong nhân dân và răn đe phòng ngừa sai phạm. Từ năm 2016 đến nay, đã xác lập 255 vụ án điểm và tổ chức xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án.

Đặc biệt, huyện đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện. Hàng năm, Gia Lâm đều hoàn thành chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị động viên cho các đơn vị nhận nguồn. Qua đó, đã động viên huấn luyện 1.731 lượt quân nhân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai,dân chủ, công bằng. Trong 5 năm qua, đã huấn luyện cho 13.044 lượt người, kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu 73,5% đạt khá, giỏi. Hàng năm, tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp huyện; tham gia 02 cuộc Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, kết quả, năm 2015 đứng thứ 3; Năm 2017 đứng thứ 8 toàn đoàn.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục huy động được các ngành, đoàn thể, nhân dân tham gia, nhất là công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là MTTQ huyện làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Duy trì hiệu quả các cụm địa bàn an toàn, các mô hình phong trào toàn dân bảo đảm ANTT ở cơ sở. Hoạt động của các BCĐ huyện như 138, 197… được duy trì nền nếp, có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” huyện Gia Lâm đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Thêm vào đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn chậm đổi mới về nội dung, hình thức.

Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng huyện Gia Lâm tiếp tục quán triệt và tăng cường chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chỉ đạo về công tác quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững sự ổn định tình hình ở địa phương.
 
Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quốc phòng, an ninh.
 
Đồng thời, tăng cường công tác quốc phòng - quân sự địa phương; Tập trung lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang huyện đảm bảo số lượng, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật