Mỹ Đức: Khắc phục tồn tại trong thực thi công vụ ở chính quyền cấp xã (14:21 23/03/2020)


HNP - Trong thời gian qua, việc thực thi công vụ được chính quyền huyện Mỹ Đức quan tâm triển khai từ cấp huyện tới cơ sở. Tuy nhiên, quá trình triển khai ở cấp xã vẫn còn những tồn tại cần có giải pháp kịp thời khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Theo đánh giá của UBND huyện Mỹ Đức, thời gian qua, cán bộ, công chức và người lao động đã chấp hành tốt giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc; phòng làm việc ngăn nắp, trang phục gọn gàng; chấp hành việc đeo thẻ cán bộ, công chức theo quy định; không làm việc riêng, sử dụng đồ uống có cồn, đeo tai nghe, bật nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí trong giờ làm việc; tư thế, cử chỉ, thái độ làm việc niềm nở, nghiêm túc, khẩn trương; khiêm tốn, tôn trọng người giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ hòa nhã trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC; không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân giải quyết công việc, không để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”.

Đáng chú ý, một số xã trên địa bàn huyện đã ban hành Quy chế, Nội quy làm việc của cơ quan; phân công rõ người, rõ việc cũng như sự phối kết hợp trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC để đạt kết quả cao nhất. Công tác phối hợp của giữa cán bộ, công chức của xã, thị trấn; giữa UBND các xã, thị trấn với các cơ quan chuyên môn của huyện trong giải quyết TTHC và thực thi công vụ đạt chất lượng cao. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng làm việc tại UBND xã theo Hướng dẫn số 11-HD/HU, ngày 13/6/2018, của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận TNHS&TKQ) của các xã, thị trấn được bố trí tại trụ sở với diện tích khoảng 40m2, dành 50% diện tích bố trí nơi chờ cho công dân, tổ chức đến giao dịch hành chính; bố trí đầy đủ bàn, ghế ngồi làm việc của cán bộ, công chức; bàn viết hồ sơ và ghế ngồi chờ dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch hành chính; máy vi tính cho công chức tiếp nhận và trả hồ sơ, máy in, máy scan 2 mặt, điện thoại cố định, hệ thống camera giám sát, quạt mát, máy điều hòa nhiệt độ, nước uống, các bảng, biển thông báo, hòm thư góp ý, sổ góp ý và các trang thiết bị cần thiết khác; đảm bảo hệ thống mạng LAN, WAN phục vụ cho dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và triển khai sử dụng phần mềm dùng chung ba cấp của thành phố, đáp ứng nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 36 TTHC theo quy định.

Một số xã đã kiện toàn Bộ phận TNHS&TKQ, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng bộ phận; phân công từ 03 - 04 công chức chuyên môn làm nhiệm vụ TNHS&TKQ; ban hành, niêm yết công khai trên các bảng, biển Nội quy hoạt động của Bộ phận TNHS&TKQ; thực hiện nghiêm thời gian làm việc các ngày trong tuần và sáng thứ 7 theo quy định. Trưởng bộ phận và công chức làm nhiệm vụ TNHS&TKQ được hưởng chế độ bồi dưỡng, trang phục theo quy định tại Quyết định 2492/QĐ-UBND, ngày 02/6/2011, của UBND thành phố Hà Nội.

Trong việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phần lớn các xã, thị trấn đều bố trí phòng tiếp công dân riêng; thành lập Tổ tiếp công dân do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Tổ trưởng, phân công 2 - 3 công chức chuyên môn làm thành viên, phân công công chức kiêm nhiệm làm thường trực tiếp công dân; ban hành và niêm yết công khai trên Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, các TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và kiến nghị, phản ánh; sổ sách theo dõi tiếp công dân ghi chép rõ ràng, đầy đủ theo quy định. Một số xã đã thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức tiếp công dân theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội.

Tuy đã triển khai nhiều nội dung trong việc thực thi công vụ ở chính quyền cấp huyện đến cấp xã và đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo đánh giá của HĐND huyện Mỹ Đức, vẫn còn một số xã chưa ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận TNHS&TKQ; chưa niêm yết Quyết định công bố hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nhiều TTHC cấp xã đã được UBND thành phố công bố bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhưng vẫn niêm yết tại Bộ phận TNHS&TKQ xã, thị trấn; chưa tổ chức tiếp nhận các TTHC lĩnh vực Địa chính; Lao động, thương binh - xã hội... trên phần mềm dùng chung 3 cấp. Chưa sử dụng mẫu văn bản trong TNHS&TKQ và niêm yết các TTHC theo quy định. Bàn viết hồ sơ dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; bàn làm việc của công chức chưa bố trí sổ góp ý và các mẫu phiếu dành cho công dân có nhu cầu đánh giá về các nội dung hoạt động của Bộ phận TNHS&TKQ.

Bên cạnh đó, nhiều xã chưa kiện toàn Tổ tiếp công dân; sổ sách theo dõi, ghi chép tiếp nhận đơn thư chưa đúng mẫu theo quy định; quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; chưa sắp sếp hồ sơ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo các vụ việc; chưa thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức tiếp công dân theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND. Trụ sở một số xã chật hẹp, vẫn bố trí phòng Tiếp công dân chung với các bộ phận khác khi công dân đến nộp đơn thư, trao đổi và cung cấp thông tin gặp nhiều khó khăn,...

Trước những tồn tại hạn chế, UBND huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn cán bộ, công chức xã, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT và giải quyết TTHC cũng như thực thi công vụ. Phòng Nội vụ tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành Đề án Mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đã được UBND huyện phê duyệt. Đồng thời, Phòng Nội vụ huyện, Thanh tra huyện thường xuyên phối hợp kiểm tra, thanh tra công vụ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra; quản lý đất đai và cấp giấy CNQSD đất; trật tự xây dựng; giải quyết TTHC,... qua đó, phát hiện tồn tại, hạn chế tham mưu UBND huyện biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Phòng Tư pháp huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong việc soạn thảo và ban hành văn bản, đặc biệt thẩm quyền, thể thức,...

Đối với UBND các xã, thi trấn, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của thành phố Hà Nội; 10 tiêu chí của cán bộ, công chức khi khách đến giao dịch. Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp trên.

Căn cứ các văn bản quy định của cấp trên cũng như sự thay đổi, biến động cán bộ công chức, UBND xã, thị trấn thường xuyên rà soát các văn bản để bổ sung, thay thế, kiện toàn như: Quy chế, Nội quy, phân công nhiệm vụ, Ban chỉ đạo, Tổ tiếp công dân,... để đảm bảo đúng quy định của pháp luật; xem xét bãi bỏ các văn bản đã ban hành theo thể thức văn quy phạm pháp luật sau ngày 30/6/2016 theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Quan tâm Kiện toàn Bộ phận TNHS&TKQ do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng bộ phận; phê chuẩn danh sách công chức chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp nhận TNHS&TKQ; ban hành, niêm yết trên bảng, biển công bố hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; sử dụng mẫu văn bản trong TNHS&TKQ và niêm yết các/TTHC; bố trí sổ góp ý và các mẫu phiếu dành cho công dân có nhu cầu đánh giá về các nội dung hoạt động của Bộ phận TNHS&TKQ xã, thị trấn tại bàn viết hồ sơ dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch và bàn làm việc của công chức theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực Địa chính; LĐ,TB&XH tại Bộ phận TNHS&TKQ theo đúng quy định, đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận phải nhập qua phần mềm dùng chung 3 cấp của thành phố. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, kiểm soát, cập nhật, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện các TTHC mới đã được UBND thành phố công bố. Tiếp tục chi trả chế độ bồi dưỡng, trang phục cán bộ, công chức làm nhiệm vụ TNHS&TKQ theo quy định...


Nguyễn Hồng Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật