Phú Xuyên tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (14:25 24/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 494/UBND-NV về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 25/12/2019, của Chủ tịch UBND Thành phố; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 31/12/2019, của UBND huyện về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện trong việc để xảy ra tình trạng không có cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; không có cán bộ trực tiếp dân theo quy định; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đon vị mình, sau khi được cấp có thẩm quyền công bố; chỉ đạo kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị trong đó tập trung các lĩnh vực đô thị, tài nguyên - môi trường, lao động thương binh và xã hội, tư pháp...
 
Giao Đoàn kiểm tra công vụ huyện - Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất, kịp thời phát hiện có hình thức xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với những vi phạm (nếu có); định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo UBND huyện, trừ trường hợp đột xuất. 

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật