Phú Xuyên tăng cường công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản tại các chợ (14:11 24/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 492/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản tại các chợ trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế chủ trì và phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP và xác nhận kiến thức ATTP cho chủ các cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp với đơn vị có liên quan tăng cường lấy mẫu giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm tại các chợ. Tham mưu, đề xuất UBND huyện về cơ chế, chính sách, hỗ trợ để các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác chợ nhằm đảm bảo điều kiện ATTP tại chợ.
 
UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP và hướng dẫn về thực hành vệ sinh trong kinh doanh thực phẩm, tiêu chí, điều kiện quy định, quy chuẩn đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tại các chợ. Chỉ đạo Ban quản lý chợ, Tổ tự quản nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý ATTP tại các chợ; tiếp tục rà soát, thống kê các đối tượng sản xuất, kinh doanh tại chợ và điểm kinh doanh dịch vụ ở thôn, cụm dân cư. Triển khai ký cam kết đổi với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định. Đồng thời, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở kinh doanh vi phạm để nhân dân biết, giám sát và lựa chọn. Chỉ đạo xử lý triệt để các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn tồn tại trước chợ, xung quanh khuôn viên chợ, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến mỹ quan và không đảm bảo điều kiện ATTP.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật