Thanh Oai: Tăng cường quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (14:38 24/03/2020)


HNP - Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện, ngày 13/3, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 390/UBND-LĐTBXH để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý, tổng hợp, báo cáo các cơ sở các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn theo các loại hình (chuyên biệt, ngành lĩnh vực, hỗn hợp) đầy đủ, chính xác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm Quyền trẻ em, đặc biệt là xâm hại trẻ em xảy ra tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.
 
Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng cho cán bộ, công nhân viên, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, tăng cường tuyên truyên về dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh.
 
Định hướng hoạt động cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài công lập nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền của trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập, thủ tục cấp đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho các cơ sở có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật