Thanh Oai triển khai Kế hoạch chuyển đổi Ipv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2023 (14:05 23/03/2020)


HNP - Ngày 20/3, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2023.

Theo đó, trong năm 2020, huyện sẽ tổ chức phối hợp các Sở, ngành khảo sát, rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng mạng lưới, dịch vụ và các ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; rà soát, thống kê. Tổng hợp các thiết bị mạng và máy tính không hỗ trợ IPv6 để xây dựng kế hoạch chuyển đổi, bổ sung thay thế. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vai trò và lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức do sở, ngành tổ chức để triển khai thực hiện chuyển đổi tại đơn vị. Đăng ký dải địa chỉ IPv6 để thực hiện chuyển đổi khi có yêu cầu.
 
Giai đoạn 2021 - 2023 chuyển đổi IPv6 kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng (mạng WAN) của Thành phố. Chuyển đổi IPv6 cho Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND huyện và xã, thị trấn website dưới tên miền .gov.vn. Chuyển đổi IPv6 toàn bộ hệ thống ứng dụng CNTT nội bộ của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các dịch vụ Internet cơ bản theo kế hoạch của Thành phố.
 
Đẩy mạnh ứng dụng IPv6 trong hoạt động CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện theo kịp mục tiêu chung của Thành phố. Đảm bảo tính sẵn sàng trước công nghệ mới của Internet và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đến năm 2023, hoàn thành chuyển đổi Ipv6 cho trang/cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và các xã, thị trấn; chính quyền điện tử, hệ thống máy tính kết nối Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật