Thanh Oai: Đẩy mạnh tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (16:14 24/03/2020)


HNP - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2020, ngày 20/3, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 156/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển của Huyện. Tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện với những đóng góp lớn cho sự phát triển của Huyện và với sự phát triển của Thủ đô.
 
Đồng thời, tuyên truyền về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo của UBND Huyện trong việc đẩy mạnh kế hoạch và kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của UBND Huyện trong năm 2020. Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các quận, huyên thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thục hiện tốt hoặc chưa tốt. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Xây dựng Hộ tịch, Công chứng, Xử phạt vi phạm hành chính, Khiếu nại, tố cáo...
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội; Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các hình thức ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình cho các cơ quan thuộc các cấp; về các giải pháp các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết TTHC. Tuyên truyền về các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức gánh nặng TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội nghị, các cuộc thi, các giải thưởng về công tác kiểm soát TTHC và các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai bộ phận Một cửa, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa các cấp,...

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t