Hai Bà Trưng thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội (14:09 23/03/2020)


HNP - Ngày 17/3, Ban Chỉ đạo 197 quận Hai Bà Trưng ban hành Chương trình số 35/CTr-BCĐ về công tác năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 quận. Đẩy mạnh CCHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó, nhấn mạnh đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Điều hành hoạt động của BCĐ 197 quận có trọng tâm, trọng điểm và tiếp tục xây dựng kế hoạch và quán triệt CB, CC, VC thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị thành viên BCĐ 197 quận và BCĐ 197 các phường trong việc triển khai chủ trương, mệnh lệnh của cấp trên và trách nhiệm liên đới khi để xảy ra sai phạm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND&UBND Thành phố, CATP và của Quận ủy, HĐND quận về đảm bảo ANTT trên địa bàn quận; trong đó, chú trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, TT,ATGT, trật tự và văn minh đô thị, an toàn cháy nổ tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi tập trung đông người, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa... trên địa bàn quận.

Đặc biệt, tích cực thay đổi cách làm, đổi mới hệ thống thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận, chỉ đạo, tuyên truyền, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Tăng cường thực hiện sự tương tác giữa người dân và cơ quan các cấp nhất là thông qua hệ thống cổng, trang thông tin điện tử, các diễn đàn và các số điện thoại “đường dây nóng”, tư vấn, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp đồng thời tương tác trả lời, giải thích đầy đủ, kịp thời.

Ngoài ra, đảm bảo an ninh trật tự, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các lễ hội diễn ra trên địa bàn quận. 


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật