Hai Bà Trưng phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (14:05 23/03/2020)


HNP - Ngày 17/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Ngày Nước thế giới năm 2020 có chủ đề là “Water and Climate change” - "Nước và Biến đổi khí hậu" và ngày Khí tượng thế giới năm 2020 có chủ đề là "Climate and Water” - "Khí hậu và nước”, hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kip thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Để triển khai kế hoạch, quận sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Treo banner trên các tuyến phố chính, các trụ sở cơ quan, trường học, tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông như: Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề “Water and Climate change” - "Nước và Biến đổi khí hậu"; ngày Khí tượng thế giới 23/3/2020 với chủ đề "Climate and Water" - Khí hậu và nước", vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; tổ chức tuyên truyền về việc đăng ký khai thác nước dưới đất... Tổ chức chương trình cổ động để tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020 và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền đến các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình cá nhân việc hạn chế khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; kiểm soát và tái sử dụng nước thải; triển khai việc đăng ký khai thác nước dưới đất tại UBND các phường; tổ chức, cá nhân khoan thăm dò khai thác nước dưới đất phải được đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; trường hợp để xảy ra sự cố sụt lún do khoan giếng khai thác nước dưới đất thì tổ chức, cá nhân thuê khoan và đơn vị khoan giếng sẽ phải bồi thường thiệt hại do việc khoan khai thác nước dưới đất (nước ngầm) gây ra. Đối với khu vực đã có cấp nước sạch tập trung của Thành phố, vận động nhân dân chuyển sang sử dụng 100% nước sạch phục vụ sinh hoạt và thực hiện trám lấp giếng khoan theo quy đinh.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật