Đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020 (14:11 23/03/2020)


HNP - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Huyện Gia Lâm xác định CCHC là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Trong 3 năm (2016-2018) chỉ số CCHC của huyện luôn đẫn đầu khối huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Trong thời gian qua, huyện Gia Lâm đã thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC. Nhiều TTHC ngày càng được minh bạch, công khai, rút ngắn thời gian giải quyết. Các TTHC được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu, tiếp cận. Đặc biệt, huyện đã tăng cường niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thư điện tử, website tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử của huyện để tổ chức và cá nhân dễ dàng phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo quy định. 

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 316 TTHC, của cấp xã, thị trấn là 152 TTHC. Qua rà soát, đã thực hiện đơn giản hóa 35 TTHC cấp huyện; tại cấp xã, căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành đơn giản hóa 23 TTHC. Trong đó, chủ yếu là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Việc đơn giản hóa TTHC và thực hiện giải qụyết TTHC theo ISO đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan Nhà nước tại địa phương.

Tại huyện và các xã, thị trấn luôn duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" và tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng CNTT hiện đại trong giải quyết TTHC. Đã tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính vào buổi sáng ngày thứ Bảy hằng tuần tại Bộ phận “Một cửa” huyện và tại Bộ phận “Một cửa” của 17/22 xã, thị trấn. Trong 5 năm qua, cấp huyện đã tiếp nhận 48.031 hồ sơ, đã giải quyết 45.555 hồ sơ, đúng hạn: 45.439 (đạt 99,75%); Cấp xã: Tiếp nhận 497.962 hồ sơ, đã giải quyết 484.888 hồ sơ, đúng hạn 484.490 (đạt 99,92%).

Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đã thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC lĩnh vực Tư pháp: khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, giám hộ, cấp trích lục hộ tịch cấp huyện và xã; lĩnh vực Văn hóa, Tài chính, Nội vụ, Quản lý đô thị cấp huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 99 TTHC được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Cấp huyện: 69 TTHC, số hồ sơ tiếp nhận: 6.946 hồ sơ, giải quyết trực tuyến đạt 83%; cấp xã: 30 TTHC, số hồ sơ tiếp nhận 40.052 hồ sơ, giải quyết trực tuyến đạt 94,12%).

Cùng với thực hiện cải cách TTHC, huyện Gia Lâm đã chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã đăng tải 1.840 tin, bài viết, 96 văn bản chỉ đạo điều hành trên cổng thông tin điện tử của huyện, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Chỉ đạo tiếp tục khai thác và sừ dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác xây dựng Đảng và quản lý hành chính nhà nước. 100% văn bản đi, đến của UBND huyện được số hóa, gửi nhận theo đúng chuẩn kết nối với các cơ quan cấp trên, cùng cấp và các cơ sở. Từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đẩy mạnh áp dụng chức năng đánh giá CB, CC, VC, người lao động trên phần mềm.


Đặc biệt, năm 2019, huyện đã tiến hành khảo sát hạ tầng, địa điểm lắp đặt thiết bị giao ban trực tuyến tại các xã, thị trấn. Hoàn thiện phương án đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn; Tiến hành đăng ký sử dụng hệ thống xác thực mật khẩu sử dụng một lần OTP tích hợp với Hệ thống thư điện tử Thành phố đồng thời đăng ký cấp chứng thư số cho lãnh đạo HĐND, UBND huyện. Ngoài ra, xây dựng thí điểm mô hình trường học điện tử tại trường THCS Cao Bá Quát và TH Lê Ngọc Hân làm tiền đề áp dụng cho toàn bộ các trường học trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác chỉ đạo điều hành và đảm bảo tính thống nhất 100% các đơn vị rà soát, xây dựng các quy trình thực hện công việc chuyên môn tại đơn vị khi có từ 02 người tham gia trở lên, 100% các TTHC tại huyện, xã, thị trấn được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 9001:2015.

Nhằm phát huy những kết quả CCHC đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo chủ đề năm và các năm tiếp theo. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc triến khai công tác CCHC và xác định Chỉ số CCHC. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nội dung CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch CCHC hằng năm. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; có những sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. 

Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC. Chỉ đạo sát sao công tác tuyên tuyền, tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở, đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC của huyện với nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện CCHC; kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác CCHC hàng năm và giai đoạn.


Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, trong thực hiện công tác CCHC; Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng “cơ quan điện tử” đảm bảo tiến độ đặt ra; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành. 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật