Huyện Chương Mỹ: Quản lý cấp phát, sử dụng vắc xin tiêm cho gia súc, gia cầm đúng mục đích, đối tượng (13:08 14/02/2020)


HNP - Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND huyện Chương Mỹ, ban hành ngày 13/02, về tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020.

Theo đó, để đảm bảo phòng ngừa có hiệu quả đối với các bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Chương Mỹ xác định tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phải đạt từ 80% tổng đàn trong 2 lượt/năm. Riêng đối với bệnh dại chó, mèo, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% tổng đàn trong diện tiêm/lượt/năm. Thời gian tiêm phòng sẽ được triển khai làm 2 đợt. Trong đó, đợt 1, từ ngày 20/02 đến ngày 01/04/2020; đợt 2, từ ngày 01/09 đến ngày 01/10/2020. Ngoài các đợt đại trà, thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới sinh, mới nhập đàn chưa được tiêm phòng và gia súc, gia cầm đến thời gian tiêm nhắc lại theo quy định.

Cùng với đó, huyện Chương Mỹ siết chặt quản lý việc sử dụng vắc xin hỗ trợ; tổ chức cấp phát đúng đối tượng, đúng quy định; bảo quản, vận chuyển, sử dụng vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Sau tiêm phòng, tiến hành thu hồi và xử lý tiêu hủy vỏ lọ vắc xin theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu tiêm phòng theo tiến độ và đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện Chương Mỹ còn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải triển khai tập trung, đồng loạt trên địa bàn toàn huyện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho người đi tiêm và động vật. Quản lý cấp phát và sử dụng vắc xin đúng mục đích, đối tượng. Sau mỗi đợt tiêm phòng phải thu hồi đầy đủ vỏ lọ vắc xin để kiểm tra, nghiệm thu và tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Chỉ tổ chức tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ về vật tư, vắc xin và nhân lực phục vụ tiêm phòng. Chỉ được tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh và thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm phải thực hiện nghiêm túc Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết