Hai Bà Trưng: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (21:28 24/01/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 28/UBND-NV về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB, CC, VC và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ CB, CC, VC và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu CB, CC, VC và người lao động nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc); không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng; Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Bộ quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của CB, CC, VC Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; Trong các ngày nghỉ lễ, chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân, bạn bè và gia đình (thực hiện nghiêm quy định về ATGT); không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức. 

Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận thành tích thi đua - khen thưởng, kỷ niệm ngày truyền thống... cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC), đảm bảo hoạt động thường xuyên trong ngày làm việc; bố trí trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ theo đúng quy đỉnh.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đom vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội; Nghiêm cấm sử dụng ô tô công, ngân sách, tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân, ngoài hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc quận tăng cưòng trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy định về văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử của CB, CC, VC khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật