Long Biên triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 (21:25 24/01/2020)


HNP - Ngày 13/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận năm 2020.

Theo đó, năm 2020, quận đặt mục tiêu: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn Quận, đặc biệt đảm bảo ANCT, TTATXT phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội. Kéo giảm 3% tội phạm hình sự so với năm 2019. Điều tra khám phá án hình sự đạt trên 75%, trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Đồng thời, trển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TT, ATXH năm 2020 trên địa bàn quận.

Để đạt được các mục tiêu trên, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biên phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT"; Củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện cho lực lượng nòng cốt (Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp...).

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, trong đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, các Tổ hòa giải, kịp thời phát hiện, xử lý các mâu thuẫn nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. Có các biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của Tổ trưởng tô dân phố trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Chủ động trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH; nâng cao hiệu quả công tác bắt truy nã; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, tập trung ở các phường trọng điểm phức tạp.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật