Long Biên triển khai kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020 (21:23 24/01/2020)


HNP - Ngày 13/01, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về Phòng, chống ma túy trên địa bàn quận năm 2020.  

Năm 2020, quận Long Biên đặt một số chỉ tiêu cơ bản: Phấn đấu điều tra, khám phá, xử lý hình sự đạt và vượt chỉ tiêu vụ án phạm tội về ma túy Thành phố giao, trong đó, có 60% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết; rà soát, kịp thời phát hiện những điểm, tụ điểm có nguy cơ phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa; Tích cực vận động người nghiện, người sử dụng ma túy cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện của Thành phố; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó, duy trì điều trị ổn định cho 430 bệnh nhân.

Theo đó, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ,... Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Đồng thời, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; lựa chọn các vụ án ma túy lớn, phúc tạp được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Đối với công tác điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy: Duy trì triển khai “Mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng", “Mô hình thí điểm tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xã hội chuyển gửi đối vói người tham gia cai nghiện ma túy", Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy. 

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật