Hoàn Kiếm: Tăng cường kiểm soát, đơn giản hóa các TTHC (11:08 22/01/2020)


HNP - Năm 2019, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành 100% khối lượng các nhiệm vụ đề ra. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng công tác kiểm soát TTHC được nâng lên; hoạt động truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC được đẩy mạnh. Việc giải quyết TTHC được tổ chức, cá nhân ghi nhận, đạt kết quả hài lòng cao.

Tính đến nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức công khai 241 TTHC (giảm 39 TTHC so với cùng kỳ); UBND các phường đã thực hiện niêm yết 138 TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn quận trong năm là: 153.455 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết: 153.279 hồ sơ (trong đó: 153.222 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 57 hồ sơ giải quyết quá hạn); đang giải quyết 176 hồ sơ (trong đó: 176 hồ sơ chưa đến hạn; không có hồ sơ đã quá hạn).

Việc triển khai rộng rãi dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 đã phát huy được hiệu quả, góp phần cụ thể hóa 03 tiêu chí trong công tác CCHC, đó là giảm thời gian giải quyết, giảm số lượt đi lại của công dân và giảm hồ sơ giấy tờ. Đối với tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử, toàn quận đã triển khai 171 DVCTT mức độ 3 (gồm 11 TTTHC cấp quận, 60 TTHC cấp phường) và triển khai 16 DVCTT mức độ 4 (trong lĩnh vực hộ tịch, giáo dục và đào tạo) thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường. Số DVCTT mức độ 3 được Thành phố chỉ đạo quyết liệt nên tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ, đạt 46,05 % (111/241) TTHC cấp quận và đạt 44,11 % (60/136) ТГНС cấp phường.

Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019, toàn quận đã tiếp nhận 16.282 hồ sơ DVCTT mức 3, 4, trong đó: Cấp quận đã có 5.281 hồ sơ nộp online mức độ 3,4; tỷ lệ công dân tự đăng ký tại nhà đạt khoảng hơn 70%, tỷ lệ công dân đến trực tiếp trụ sở Bộ phận Một cửa UBND quận là gần 30%. Cấp phường đã có 11.001 hồ sơ nộp online mức độ 3,4; tỷ lệ công dân tự đăng ký tại nhà đạt khoảng 25%, tỷ lệ công dân đến trực tiếp trụ sở Bộ phận Một cửa UBND các phường là 75%.

Bên cạnh đó, quận đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin về bảng điện tử, màn hình LED thuộc phạm vi, địa bàn quản lý của cơ quan, đơn vị thuộc quận, tập trung vào các địa điểm tại bến xe, trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng, chung cư, nơi có đông người qua lại để tuyên truyền cải cách hành chính, DVCTT mức độ 3, 4 trên bảng điện tử, bảng LED.

Để đẩy mạnh hiệu quả CCHC, từ đầu năm, quận Hoàn Kiếm đã tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC. Qua đó, đã tổ chức Chuyên mục “Thủ tục hành chính”, “Xây dựng chính quyền”, “Thông tin công khai” trên cổng thông tin điện tử quận tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, bao gồm các nội dung: Hệ thống các văn bản pháp luật của Trung ương, Thành phố và Quận liên quan công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; cập nhật hệ thống danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND các phường; tin bài tuyên truyền về 02 cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” và “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”... nhằm tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân chung tay tham gia cải cách TTHC, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ CB, CC trong việc thực thi các giao dịch hành chính với công dân.

 

Để kịp thời công khai danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định pháp luật về kiểm soát TTHC. Định kỳ hằng quý, quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn thuộc quận và UBND các phường thông báo danh mục thống kê các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thông báo danh mục thống kê các TTHC liên thông. Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục TTHC không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa.

Xây dựng quy trình về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý trong giải quyết TTHC, do đó, thời hạn giải quyết TTHC được đảm bảo, nhiều hồ sơ được giải quyết nhanh trước thời hạn quy định, cách thức, trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ. Đáng chú ý, UBND quận đã triển khai Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 17/01/2019, về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn quận năm 2019. Bên cạnh đó, UBND quận cũng yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận chú trọng tổ chức tự kiểm tra thường xuyên hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị mình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, năm.

Bên cạnh đó, Hoàn Kiếm đã triển khai ứng dụng mạnh mẽ CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. UBND quận đã hoàn thành nâng cấp hệ thống mạng và bảo mật tại trụ sở HĐND và UBND quận; triển khai dự án Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT tại Bộ phận Một cửa quận và 18 phường trực thuộc. Đặc biệt, từ ngày 15/11/2018, Văn phòng HĐND và UBND quận đã phối hợp UBND các phường để triển khai lắp đặt camera giám sát, ki-ốt tra cứu thông tin, màn hình quan sát tại Bộ phận Một cửa quận và 18 phường; lắp đặt Hệ thống xếp hàng tự động tại 05 phường: Đồng Xuân, Hàng Mã, Chương Dương, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài; cải tạo hệ thống mạng LAN tại trụ sở UBND phường Hàng Bồ.

Trong năm 2020, quận Hoàn Kiếm sẽ chú trọng công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC định kỳ 06 tháng/lần theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg.

Quận cũng sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC làm việc tại phòng chuyên môn, UBND một số phường và tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại UBND quận, UBND các phường khi có phản ánh, kiến nghị; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, tự đặt ra các loại giấy tờ, thành phần hồ sơ, kéo dài thời hạn giải quyết không đúng quy định, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật