Gia Lâm triển khai nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại định kỳ với công dân, tổ chức (21:56 19/01/2020)


HNP - Ngày 15/01, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Công văn số 1675-CV/HU về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị (khóa XI).

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy chế, Quy định của Trung ương, các quyết định Thành ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, HĐND - UBND cùng cấp thống nhất, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 tập trung vào một số nội dung sau: Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Huyện; Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện của các cấp ủy đảng, chính quyền; Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/HU, ngày 09/01/2020, của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và “Năm dân vận khéo”; Công tác giám sát cán bộ, đảng viên, CC, VC, nhất là người đứng đầu.

Giám sát các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC”; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn phòng cấp ủy, HĐND-UBND các cấp chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ, đột xuất trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội năm 2020. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ chậm nhất trước ngày 15/10/2020.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật