Gia Lâm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp (21:58 19/01/2020)


HNP - Ngày 13/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Lâm ban hành Hướng dẫn số 45-HD/BTGHU về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Lâm sẽ triển khai công tác tuyên truyền theo từng giai đoạn: Giai đoạn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và đại hội chỉ, đảng bộ cơ sở (từ tháng 01/2020 đến hết tháng 3/2020); Giai đoạn trước, trong và sau Đại hội XXII Đảng bộ Huyện (từ tháng 4 đến hết tháng 8/2020; cao điểm từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2020); Giai đoạn trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng (từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021).

Về hình thức tuyên truyền: Tổ chức các hội nghị báo cáo viên của Huyện và cơ sở để thông tin, tuyên truyền các nội dung trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội đoàn thể: chuyên đề về công tác chính trị tư tưởng vào các tháng 2, 5, 10/2020 và tháng 1/2021.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh Huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, trên cổng thông tin điện tử huyện Gia Lâm (gialam.hanoi.gov.vn), Bản tin huyện Gia Lâm phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng...; Trang trí, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn Huyện.

Tổ chức các hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với các nội dung chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... nhằm khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam; về các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong tình hình mới; quyết tâm chính trị của Nhân dân và cán bộ, đảng viên huyện Gia Lâm trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại...

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, Thủ đô...; Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố và các địa phương trong nước vào dịp trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật