Gia Lâm triển khai kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn năm 2020 (22:00 19/01/2020)


HNP - Ngày 15/01, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về Phòng, chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn huyện năm 2020.

Trong năm 2020, huyện Gia Lâm đặt mục tiêu: 100% xã, thị trấn thực hiện thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thông về PCTNTT tại cộng đồng và đuối nước ở trẻ em; Nâng cao năng lực thực hiện PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn cho cán bộ y tế; 100% cơ sở y tế tuyến huyện và xã, thị trấn tổ chức giám sát, báo cáo đúng hạn, đủ số liệu mắc, tử vong do tai nạn thương tích; Tăng cường năng lực sơ cấp cứu TNTT tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế. 50% mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu được nâng cao năng lực về kỹ năng sơ cấp cứu TNTT và sơ cấp cứu đuối nước tại cộng đồng, truyền thông về xây dựng gia đình an toàn. 
 
Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Gia Lâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về PCTNTT dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng và loại hình TNTT; Tăng cường truyền thông PCTNTT tại các cơ sở y tế. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục về PCTNTT - xây dựng cộng đồng an toàn cho cán bộ y tế và mạng lưới cộng tác viên.
 
Trong công tác giám sát tai nạn thưong tích: Phổ biến kết quả triển khai việc ghi chép, giám sát số mắc và tử vong do tai nạn thương tích cho chính quyền địa phương và cộng đồng thông qua các hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo... Trên cơ sở số liệu giám sát TNTT, lựa chọn giải pháp phù hợp để PCTNTT trên địa bàn.

Củng cố, phát triển mạng lưới và năng lực sơ cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế, trong đó, xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng thông qua mạng lưới cho cộng tác viên; tổ chức các hình thức vận chuyển cấp cứu khác ngoài xe cứu thương; Cung cấp trang thiết bị phục vụ sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng và chăm sóc chấn thương thiết yếu tại các cơ sở y tế; Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ y tế cơ sở và tình nguyện viên tham gia sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn thương tích về nâng cao năng lực chăm sóc chấn thương thiết yếu; Thông tin rộng rãi về hệ thống sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tới người dân.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật